Voor welke beroepen geldt dit Sectorplan?

Het Sectorplan richt zich op álle beroepen in de techniek en logistiek.

Voor welke doelgroepen kan subsidie worden aangevraagd?

Werkgevers met technische of logistieke vacatures kunnen een bijdrage aanvragen voor nieuwe medewerkers, zodat zij na het volgen van een opleiding over voldoende kennis en/of vaardigheden beschikken om hun nieuwe functie goed te vervullen.

Geldt de subsidie alleen voor scholing?

De financiële bijdrage die het Sectorplan een werkgever biedt, is voor scholing en voor alle kostenposten die (aantoonbaar) noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opleidingsactiviteiten.

Waaraan moet de subsidieaanvraag voldoen?

De exacte voorwaarden zijn sterk afhankelijk van uw specifieke situatie. Klik op de link voor een samenvatting van de voorwaarden.

Hoe hoog is het aan te vragen subsidiebedrag?

De bijdrage vanuit het Sectorplan bedraagt 50% van de opleidingskosten voor een nieuw aangenomen of aan te nemen medewerker.

Is er een maximum of minimum subsidiebedrag?

Nee, er geldt geen maximum of minimum.

Welke subsidieaanvragen worden gehonoreerd?

Zo lang het Sectorplan voldoende budget heeft, worden alle aanvragen die voldoen aan alle voorwaarden gehonoreerd.

Hoe lang mag de scholing maximaal duren?

De maximale opleidingsduur is 12 maanden. Een mbo-opleiding waarbij werken en leren wordt gecombineerd, een zogenaamde Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL), mag langer duren.

Welke regio/welk werkgebied kan van de subsidie gebruik maken?

De regio West-Brabant, die bestaat uit de volgende gemeenten:
Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tholen, Werkendam, Woudrichem, Woensdrecht en Zundert.

Als het bedrijf binnen de regio ligt en de deelnemer net buiten de regio woont, dan kan het ook en omgekeerd.

Wie kan mij als werkzoekende meer vertellen over de mogelijkheden?

Je kunt voor vragen altijd contact opnemen met het Sectorplan.

Moet de werkzoekende een eigen bijdrage betalen?

Het Sectorplan kent geen eigen bijdrage voor de deelnemer.
Het kan wel zijn dat uw nieuwe werkgever een opleidingsovereenkomst met u afsluit, waarin een eventuele terugbetaalregeling is opgenomen.

Wanneer ik als werkzoekende hiervan gebruik maak, moet ik de kosten dan terugbetalen?

Aangezien je zelf geen bijdrage ontvangt vanuit het Sectorplan, is terugvordering niet van toepassing. Het kan wel zijn dat uw nieuwe werkgever een opleidingsovereenkomst met u afsluit, waarin een eventuele terugbetaalregeling is opgenomen.

Hoe kan ik als werkzoekende gebruik maken van het Sectorplan?

Je kunt je (mogelijke) werkgever wijzen op het bestaan van het Sectorplan en de mogelijkheden. Stuur hem of haar een link naar deze website.

Kan ik bij het sectorplan langskomen?

Als u bij ons wilt langskomen, kunt u contact opnemen om een afspraak te maken.

Waar kan ik schriftelijke informatie krijgen?

U kunt daarvoor contact opnemen met het Sectorplan.

Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb?

U kunt rechtstreeks contact opnemen met het Sectorplan.
U kunt ook altijd terecht bij het WerkgeversServicepunt West-Brabant: telefoon 0800-0616, www.wspwestbrabant.nl.